Vinzons Hill Tambayan Complex

tambayan-announcement

Opisyal na Paggawad ng mga Sertipiko at Oryentasyon ng mga Okupante

4 n.h. sa Vinzons Tambayan Hill Complex
Epektibo ang mga designasyon simula sa 9 Pebrero 2017 (Huwebes).
***Sa mga ginawaran ng tambayan, siguraduhing may sapat na mga kinatawan ang inyong organisasyon sa araw na ito dahil ang pagliban dito ay mangangahulugan ng inyong kawalang interes at pagsang-ayon sa pagbawi sa ginawad na tambayan.
Lahat ng mga binawing tambayan ay igagawad sa mga waitlisted na aplikante.
(Paglilinaw: Ang mga maaaring magsumite ng appeal upang ma-waitlist ay yaong mga opisyal na rehistrado para sa kasalukuyang akademikong taon at nakaboto noong nakaraang Tambayan Com. Election. Kung hindi nakaboto noong nakaraang eleksyon ng Tambayan Com ngunit opisyal na rehistrado para sa akademikong taon, ang inyong sulat ay tatanggapin parin ng OSA para ma-assess ng kasalukuyang komite kung mayroon pang ibang mababakanteng tambayan.)
Hinihikayat ang lahat na makilahok.
Pinapayuhan ang mga paalis at kasalukuyang mga naka-tambay na paki-ayos at paki-linis ang inyong tinatambayan bilang paghahanda para sa gagawing paggawad.

DESIGNASYON NG MGA TAMBAYAN SA VINZONS HILL NGAYONG 2017

PARA SA: LAHAT NG MGA APLIKANTE PARA SA TAMBAYAN
MULA SA:TAMBAYAN COMMITTEE
TUNGKOL SA: DESIGNASYON NG MGA TAMBAYAN SA VINZONS HILL NGAYONG 2017
Malugod naming ibinabalita sa inyo na natapos na ang pagtatasa ng Tambayan Committee ng mga
aplikasyon para sa tambayan sa Vinzons Tambayan Hill Complex.
Matapos aralin at tasahin ng komite ang mga aplikasyon, narito ang mga sumusunod na inaprubahang
Tambayan Occupants para ngayong 2017:

Cluster A

 1. Sidlangan
 2. UNESCO
 3. Cradle
 4. Kabagian
 5. Organization of Novo Ecijanos
 6. Harong
 7. Gamma Sigma Pi Fraternity

Cluster B

 1. Gaming Guild
 2. Outdoor Recreation Group
 3. Swimming Enthusiasts Assoc.
 4. Sanlahi Alliance
 5. Kadugong-Bol-Anon
 6. Soccsksargen
 7. State Varsity Christian Fellowship

Cluster C

 1. Muslim Students Association
 2. Anna na Cagayan
 3. Tangway
 4. Kustura
 5. Tomo-Kai
 6. Ibalon

Cluster D

 1. Batangan
 2. Sandiwa
 3. Lakan
 4. Volunteers for Children
 5. Lawod
 6. Bible Readers Society
 7. Music Circle

Cluster E

 1. Pi Sigma Fraternity
 2. Namnama
 3. Palawenos
 4. Lambak
 5. Kamangyan
 6. KaIsa
 7. Subol Society

Vinzons Hall

 • Room Red Cross Youth
 • Room Repertory Company

Epektibo ang mga designasyong ito simula sa 9 Pebrero 2017 (Huwebes). Magkakaroon ng Opisyal na
Paggawad ng mga Sertipiko at Oryentasyon ng mga Okupante ng 4 n.h. sa Vinzons Tambayan Hill
Complex upang ipormalisa ang gawaing ito. Isusunod sa darating na linggo ang mga detalye ng programa
at hinihikayat ang lahat na makilahok. Pinapayuhan ang mga paalis at kasalukuyang mga naka-tambay na
paki-ayos at paki-linis ang inyong tinatambayan bilang paghahanda para sa gagawing paggawad.
Sa mga ginawaran ng tambayan, siguraduhing may sapat na mga kinatawan ang inyong organisasyon sa
araw na ito dahil ang pagliban dito ay mangangahulugan ng inyong kawalang interes at pagbawi sa
ginawad na tambayan. Lahat ng mga binawing tambayan ay igagawad sa mga waitlisted na aplikante.
Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at suporta.

Rules Regarding the Use of the Tambayans at the Vinzons' Complex

These rules shall govern the organizations housed in tambayans within the Vinzons' Tambayan complex. Any University-registered organization formally registered for at least one (1) year may apply for a tambayan in the Vinzons' Tambayan Complex.
The following rules encompass the organization’s use (i.e. activities, meetings, actual stay, and maintenance and development of the space) of their respective tambayans. These also outlines the rules pertinent to collaborations with student organizations and the UP administration through the Office of Student Activities (OSA) on the provision, maintenance and development of tambayans.

2018

2017

2017-tambayan-com

2016

Tambayan Com