HALALAN: The UP Diliman USC Elections

The University Student Council Elections or presently known as the HalalanUPD is the selection of leaders of elective positions in the University Student Council.  The elections aims to uphold the autonomous, democratic and representative character of the University Student Council.  The elections are headed by the University Student Electoral Board (USEB) composed of the Vice Chancellor for Student Affairs Jerwin F. Agpaoa as Ex-Officio Chairperson, two faculty members and two student members.  Since HalalanUPD2015, the USEB has been campaigning for an honest, impartial and efficient elections.  During the previous HalalanUPD, the USEB included transparency and accountability of political parties on the subject of election spending in their fight for a clean and honest elections.

Revised University of the Philippines Diliman Student Election Code 


HalalanUPD2019 Calendar

Downloadable Forms:

SOCE Template

Guidelines for SOCE

USEB Form1

USEB Form2

USEB form3a (for all USC positions, except College Representative)

List of UPD Degree programs

USEB form3b (for the position of College Representative to the USC)

Kung paano pinangangasiwaan ang taunang USC Elections:


1. Tungkulin ng University Student Council (USC)

Kasama ang USC (na karaniwang kinakatawan ng Tagapangulo) sa mga paunang pulong para sa paghahanda ng Halalan. Kasama dito ang pagno-nomina ng mga pangalan para sa bubuo ng Electoral Board at Electoral Tribunal ng eleksyon, ang iskedyul nito at ang guguling badyet sa pagpapatakbo nito.

Tungkulin ng Tagapangulo na maging obhektibo at imparsyal sa buong proseso ng eleksyon mula sa pagsusumite ng mga nominadong pangalan para sa USEB at USET hanggang sa panahon ng pangngampanya.

2. Tungkol sa University Student Electoral Board (USEB)
Pinangangasiwaan ng USEB ang buong proseso ng UPD USC Elections para sa mga posisyon sa lebel ng University Student Council. Kasama dito ang posisyon ng Tagapangulo (Chairperson), Pangalawang Tagapangulo (Vice-Chairperson), mga Konsehal (Councilors) at mga Kinatawan ng Kolehiyo (College Representatives). Ang mga katulad na posisyon sa lebel ng Kolehiyo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng kani-kanilang College Student Electoral Board (CSEB).

May limang (5) tao na bumubuo sa USEB. Ex-officio na Tagapangulo ng Lupon ang Bise-Chanselor para sa Usaping Pangmag-aaral. Kasama niya sa Lupon ang apat (4) pang miyembro: dalawang (2) guro at dalawang (2) estudyante, na opisyal na hinihirang ng Chanselor at pinili mula sa listahan ng mga nominado o inendorsong pangalan ng USC.

3. Tungkol sa University Student Electoral Tribunal (USET)
Pinangangasiwaan ng USET ang pagdinig sa mga kaso ng reklamo pagkatapos ng paghirang sa mga nanalong kandidato sa eleksyon para sa lebel ng University Student Council. Ang pagdinig ng kaso para naman sa lebel ng Kolehiyo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng kani-kanilang College Student Electoral Tribunal (CSET).

May tatlong (3) tao na bumubuo sa USET na pawang mga guro. Pumipili sila ng Tagapangulo mula sa kanilang pangkat. Opisyal rin silang hinihirang ng Chanselor para sa kanilang gawain at pinili mula rin sa listahan ng mga nominado o inendorsong pangalan ng USC.

4. Sanggunian para sa mga usapin sa University Student Council Elections
Mula sa pinakahuling aprubadong Revised University of the Philippines Diliman Student Election Code sumasangguni ang USEB at USET para sa kanilang mga pagpapasya. May ganito ring kodigo ang mga Kolehiyo na sumasaklaw naman sa mga usapin sa lebel ng kani-kanilang Kolehiyo.

5. Tungkol sa gampanin ng Office of Student Activities (OSA) bilang Secretariat
Opisyal na itinatalaga ng Chanselor, sa rekomendasyon ng Bise-Tsanselor para sa Usaping Pangmag-aaral, ang OSA para magsilbing Secretariat ng USEB at USET para sa mga proseso bago, habang at pagkatapos ng eleksyon. Pinangangasiwaan ng OSA ang pakikipag-ugnayan sa mga opisina, mga komunikasyon, at iba pang paghahanda at gawain sa pagpapatakbo ng USC Elections batay sa tagubilin ng USEB.

6. Tungkol sa Halalan software program
Ang software program na “Halalan” ay isang open-source program na dating proyekto ng UP Programming Guild (UnPLUG) at ibinigay nang buo at libre sa Unibersidad noong 2007. Sinimulan itong gamitin para sa College of Engineering Elections noong 2007 at itinalaga namang gamitin para sa USC Elections simula noong 2009.

7. Tungkol sa Halalan/OSA technical volunteers
Dahil sa lawak ng taunang eleksyon, kumukuha ang OSA ng student volunteers upang tumulong dito. Kadalasang iniimbitahan ang mga DOST scholar para sa gawaing ito bagama’t nagpapatawag at binubuksan ng opisina ito para sa lahat ng di-gradwadong estudyanteng interesado. Gaya ng pagpili sa bubuo ng mga miyembro ng USEB at USET, pangunahing kailanganin sa mga volunteer ang pagiging non-partisan upang masiguro ang katapatan ng eleksyon.

Primaryang gawain ng mga volunteer ang pagtulong sa maayos na pagpapatakbo ng eleksyon na may kaugnayan sa teknikal na aspeto nito. Nagtatalaga ng kahit isa sa bawat presinto ang OSA sa araw ng halalan.

8. Mga Opisyal na Partner Organization
Bunsod ng hangaring masiguro ang maksimum na partisipasyon ng mga estudyante sa botohan, nagpapatawag ang USEB ng mga volunteer na student organization upang makatuwang sa pagpapakalat ng impormasyon at pag-engganyo sa kanilang kapwa mag-aaral na bumoto sa pamamagitan ng iba’t ibang proyekto o aktibidad. Gaya ng technical volunteers, pangunahing kailanganin sa student organization ang pagiging non-partisan ng organisasyon. Ang mga napiling organisasyon ay itinatalagang official partner ng Halalan at isinasama sa mga impormasyon at publisidad tungkol dito.

 

https://www.facebook.com/USCUPDiliman/

Roster of USC Chairperson
2018 - 19 Jose Rafael Toribio
2017 - 18 Benjie Aquino
 2016 - 17 Bryle Leano
 2015 - 16 JP Delas Nieves
 2014 - 15 Arjay Mercado
 2013 - 14 Anna Alexandra Castro
 2012 - 13 Gabriel “Heart” Diño
 2011 - 12 Jemimah Grace Garcia
 2010 - 11 Rainier Astin R. Sindayen
 2009 - 10 Titus CK Tan
 2008 - 09 Herminio Bagro III
 2007 - 08 Shahana Abdulwahid E.
 2006 - 07 Juan Paolo Alfonso
 2005 - 06 Marco Dominic De los Reyes
 2004 - 05 Kristian R. Ablan
 2003 - 04 J. Paul Manzanilla
 2002 - 03 Rommel A. Romato
 2001 - 02 Nova Z. Navo
 2000 - 01 Raymond Palatino
 1999 - 2000 Ma. Cielo D. Magno
 1998 - 99 Giancarlo Sambalido
 1997 - 98 Percival V. Cendaña
 1996 - 97 Ibarra Gutierrez
 1995 - 96 Oliver San Antonio
 1994 - 95 Paul Roderick Ismael
 1993 - 94 Teddy Rigoroso
 1992 - 93 Rhoneil Fajardo
 1991 - 92 Angelo A. Jimenez
 1990 - 91 Rex Varona
 1989 - 90 Amante Jimenez, Jr.
 1988 - 89 Gonzalo Bongolan
 1987 - 88 David Celdran
 1986 - 87 Francis Pangilinan
 1985 - 86 Jose Luis Martin Gascon
 1984 - 85 Maria Lourdes Almazan
 1983 - 84 Leandro Alejandro
 1982 - 83 Jesse John Gimenez
 1981 - 82 Jose Fernando Alcantara
 1980 - 81 Maria Lourdes C. Mangahas
 1972 Jaime G. Tan
 1971 - 72 Manuel L. Ortega
 1970 - 71 Ericson M. Baculinao
 1969 - 70 Fernando Barican
 1968 - 69 Antonio Pastelero
 1967 - 68 Delfin Lazaro
 1966 - 67 Enrique Voltaire Garcia II
 1965 - 66 Tristan A. Catindig
 1964 - 65 Benjamin N. Muego
 1963 - 64 Leonardo A. Quisumbing
 1962-63 Eric O. de Guia
 1961-62 Enrique Voltaire Garcia II
 1956-57 Fernando A. Lagua
 1955-56 Fernando C. Campos
 1954-55 Elias B. Lopez
 1953-54 Jose Palanca, Jr.
 1952-53 Rafael M. Salas
 1951-52 Marcelo B. Fernan
 1950-51 Teodoro Padilla
 1949-50 Antonio M. Meer
 1948-49 Emilio Espinosa, Jr.
 1947-48 Delfin Villanueva
 1946-47 Troadio T. Quiazon, Jr.
 1944 Troadio T. Quiazon, Jr.
 1943 Quintin Gomez
 1941-42 Antonio Azores
 1940-41 Hermogenes Concepcion, Jr.
 1939-40 Florante Roque
 1939-40 Florante Roque
 1937-38 Roberto S. Benedicto
 1936-37 S. Angeles
 1935-36 1. Potenciano Ilusorio
 2. Jose B. Laurel, Jr.
 1934-35 Avelino Pascual
 1933-34 1. Ramon Enriquez
 2. Alberto Leynes
 1932-33 Wenceslao Q. Vinzons
 1931-32 Manuel Sevilla
 1930-31 Enrique J. Corpus
 1929-30 Gregorio Lantin
 1928-29 Lorenzo Sumulong
 1927-28 Ramon Nolasco
 1926-27 Juan Chuidian
 1925-26 Eduardo R. Alvarado