HALALAN: The UP Diliman USC Elections

The University Student Council Elections or presently known as the HalalanUPD is the selection of leaders of elective positions in the University Student Council.  The elections aims to uphold the autonomous, democratic and representative character of the University Student Council.  The elections are headed by the University Student Electoral Board (USEB) composed of the Vice Chancellor for Student Affairs Jerwin F. Agpaoa as Ex-Officio Chairperson, two faculty members and two student members.  Since HalalanUPD2015, the USEB has been campaigning for an honest, impartial and efficient elections.  During the previous HalalanUPD, the USEB included transparency and accountability of political parties on the subject of election spending in their fight for a clean and honest elections.

Revised University of the Philippines Diliman Student Election Code

Downloadable Forms:

SOCE Template

Guidelines for SOCE

USEB Form-1

USEB Form-2

USEB form-3a

USEB form-3b

Kung paano pinangangasiwaan ang taunang USC Elections:


1. Tungkulin ng University Student Council (USC)

Kasama ang USC (na karaniwang kinakatawan ng Tagapangulo) sa mga paunang pulong para sa paghahanda ng Halalan. Kasama dito ang pagno-nomina ng mga pangalan para sa bubuo ng Electoral Board at Electoral Tribunal ng eleksyon, ang iskedyul nito at ang guguling badyet sa pagpapatakbo nito.

Tungkulin ng Tagapangulo na maging obhektibo at imparsyal sa buong proseso ng eleksyon mula sa pagsusumite ng mga nominadong pangalan para sa USEB at USET hanggang sa panahon ng pangngampanya.

2. Tungkol sa University Student Electoral Board (USEB)
Pinangangasiwaan ng USEB ang buong proseso ng UPD USC Elections para sa mga posisyon sa lebel ng University Student Council. Kasama dito ang posisyon ng Tagapangulo (Chairperson), Pangalawang Tagapangulo (Vice-Chairperson), mga Konsehal (Councilors) at mga Kinatawan ng Kolehiyo (College Representatives). Ang mga katulad na posisyon sa lebel ng Kolehiyo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng kani-kanilang College Student Electoral Board (CSEB).

May limang (5) tao na bumubuo sa USEB. Ex-officio na Tagapangulo ng Lupon ang Bise-Chanselor para sa Usaping Pangmag-aaral. Kasama niya sa Lupon ang apat (4) pang miyembro: dalawang (2) guro at dalawang (2) estudyante, na opisyal na hinihirang ng Chanselor at pinili mula sa listahan ng mga nominado o inendorsong pangalan ng USC.

3. Tungkol sa University Student Electoral Tribunal (USET)
Pinangangasiwaan ng USET ang pagdinig sa mga kaso ng reklamo pagkatapos ng paghirang sa mga nanalong kandidato sa eleksyon para sa lebel ng University Student Council. Ang pagdinig ng kaso para naman sa lebel ng Kolehiyo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng kani-kanilang College Student Electoral Tribunal (CSET).

May tatlong (3) tao na bumubuo sa USET na pawang mga guro. Pumipili sila ng Tagapangulo mula sa kanilang pangkat. Opisyal rin silang hinihirang ng Chanselor para sa kanilang gawain at pinili mula rin sa listahan ng mga nominado o inendorsong pangalan ng USC.

4. Sanggunian para sa mga usapin sa University Student Council Elections
Mula sa pinakahuling aprubadong Revised University of the Philippines Diliman Student Election Code sumasangguni ang USEB at USET para sa kanilang mga pagpapasya. May ganito ring kodigo ang mga Kolehiyo na sumasaklaw naman sa mga usapin sa lebel ng kani-kanilang Kolehiyo.

5. Tungkol sa gampanin ng Office of Student Activities (OSA) bilang Secretariat
Opisyal na itinatalaga ng Chanselor, sa rekomendasyon ng Bise-Tsanselor para sa Usaping Pangmag-aaral, ang OSA para magsilbing Secretariat ng USEB at USET para sa mga proseso bago, habang at pagkatapos ng eleksyon. Pinangangasiwaan ng OSA ang pakikipag-ugnayan sa mga opisina, mga komunikasyon, at iba pang paghahanda at gawain sa pagpapatakbo ng USC Elections batay sa tagubilin ng USEB.

6. Tungkol sa Halalan software program
Ang software program na “Halalan” ay isang open-source program na dating proyekto ng UP Programming Guild (UnPLUG) at ibinigay nang buo at libre sa Unibersidad noong 2007. Sinimulan itong gamitin para sa College of Engineering Elections noong 2007 at itinalaga namang gamitin para sa USC Elections simula noong 2009.

7. Tungkol sa Halalan/OSA technical volunteers
Dahil sa lawak ng taunang eleksyon, kumukuha ang OSA ng student volunteers upang tumulong dito. Kadalasang iniimbitahan ang mga DOST scholar para sa gawaing ito bagama’t nagpapatawag at binubuksan ng opisina ito para sa lahat ng di-gradwadong estudyanteng interesado. Gaya ng pagpili sa bubuo ng mga miyembro ng USEB at USET, pangunahing kailanganin sa mga volunteer ang pagiging non-partisan upang masiguro ang katapatan ng eleksyon.

Primaryang gawain ng mga volunteer ang pagtulong sa maayos na pagpapatakbo ng eleksyon na may kaugnayan sa teknikal na aspeto nito. Nagtatalaga ng kahit isa sa bawat presinto ang OSA sa araw ng halalan.

8. Mga Opisyal na Partner Organization
Bunsod ng hangaring masiguro ang maksimum na partisipasyon ng mga estudyante sa botohan, nagpapatawag ang USEB ng mga volunteer na student organization upang makatuwang sa pagpapakalat ng impormasyon at pag-engganyo sa kanilang kapwa mag-aaral na bumoto sa pamamagitan ng iba’t ibang proyekto o aktibidad. Gaya ng technical volunteers, pangunahing kailanganin sa student organization ang pagiging non-partisan ng organisasyon. Ang mga napiling organisasyon ay itinatalagang official partner ng Halalan at isinasama sa mga impormasyon at publisidad tungkol dito.

The standing committees of the USC 2017-2018 and its corresponding heads are as follows:

 • Finance: Rianne Geronimo (Councilor)
 • Secretariat: Julie Corridor (Councilor)
 • Career Assistance: Gertrude Farenas (Councilor)
 • Basic Students Services: Kisha Beringuela (Councilor) and Ian Serrano (College Representative-School of Economics)
 • Sports, Fitness and Health: Redge Jimenez (College Representative-College of Human Kinetics) and Madee Conjares (College Representative-College of Home Economics)
 • Gender: Sugar del Castillo (Councilor)
 • Students' Rights and Welfare: Casssie Deluria (Councilor)
 • Legal Issues and Concerns: Justine Martinez (College Representative-College of Law)
 • Education and Research: Carlos Cabaero (Councilor)
 • Ways and Means: Jesse Doctor (College Representative-College of Mass Communication)
 • Orgs, Frats and Soros: Jethro Malimata (Councilor), Ice Punzalan (College Representative-College of Arts and Letters)
 • Culture and the Arts: Michael Yam (College Representative-College of Fine Arts)
 • Environmental Concerns: Jelaine Gan (Councilor)
 • Community Rights and Welfare: Gabby Lucero (College Representative-College of Social Work and Community Development)
 • Peoples' Struggles: Brian Black (Councilor)
 • Good Governance: Diana Gallinera (College Representative-National College of Public Administration and Governance)
 • Mass Media: JM Yapcengco (Councilor)

https://www.facebook.com/USCUPDiliman/

Final Official List of Candidates (Click here)

 

Roster of USC Chairperson
2017 - 18 Benjie Aquino
 2016 - 17 Bryle Leano
 2015 - 16 JP Delas Nieves
 2014 - 15 Arjay Mercado
 2013 - 14 Anna Alexandra Castro
 2012 - 13 Gabriel “Heart” Diño
 2011 - 12 Jemimah Grace Garcia
 2010 - 11 Rainier Astin R. Sindayen
 2009 - 10 Titus CK Tan
 2008 - 09 Herminio Bagro III
 2007 - 08 Shahana Abdulwahid E.
 2006 - 07 Juan Paolo Alfonso
 2005 - 06 Marco Dominic De los Reyes
 2004 - 05 Kristian R. Ablan
 2003 - 04 J. Paul Manzanilla
 2002 - 03 Rommel A. Romato
 2001 - 02 Nova Z. Navo
 2000 - 01 Raymond Palatino
 1999 - 2000 Ma. Cielo D. Magno
 1998 - 99 Giancarlo Sambalido
 1997 - 98 Percival V. Cendaña
 1996 - 97 Ibarra Gutierrez
 1995 - 96 Oliver San Antonio
 1994 - 95 Paul Roderick Ismael
 1993 - 94 Teddy Rigoroso
 1992 - 93 Rhoneil Fajardo
 1991 - 92 Angelo A. Jimenez
 1990 - 91 Rex Varona
 1989 - 90 Amante Jimenez, Jr.
 1988 - 89 Gonzalo Bongolan
 1987 - 88 David Celdran
 1986 - 87 Francis Pangilinan
 1985 - 86 Jose Luis Martin Gascon
 1984 - 85 Maria Lourdes Almazan
 1983 - 84 Leandro Alejandro
 1982 - 83 Jesse John Gimenez
 1981 - 82 Jose Fernando Alcantara
 1980 - 81 Maria Lourdes C. Mangahas
 1972 Jaime G. Tan
 1971 - 72 Manuel L. Ortega
 1970 - 71 Ericson M. Baculinao
 1969 - 70 Fernando Barican
 1968 - 69 Antonio Pastelero
 1967 - 68 Delfin Lazaro
 1966 - 67 Enrique Voltaire Garcia II
 1965 - 66 Tristan A. Catindig
 1964 - 65 Benjamin N. Muego
 1963 - 64 Leonardo A. Quisumbing
 1962-63 Eric O. de Guia
 1961-62 Enrique Voltaire Garcia II
 1956-57 Fernando A. Lagua
 1955-56 Fernando C. Campos
 1954-55 Elias B. Lopez
 1953-54 Jose Palanca, Jr.
 1952-53 Rafael M. Salas
 1951-52 Marcelo B. Fernan
 1950-51 Teodoro Padilla
 1949-50 Antonio M. Meer
 1948-49 Emilio Espinosa, Jr.
 1947-48 Delfin Villanueva
 1946-47 Troadio T. Quiazon, Jr.
 1944 Troadio T. Quiazon, Jr.
 1943 Quintin Gomez
 1941-42 Antonio Azores
 1940-41 Hermogenes Concepcion, Jr.
 1939-40 Florante Roque
 1939-40 Florante Roque
 1937-38 Roberto S. Benedicto
 1936-37 S. Angeles
 1935-36 1. Potenciano Ilusorio
 2. Jose B. Laurel, Jr.
 1934-35 Avelino Pascual
 1933-34 1. Ramon Enriquez
 2. Alberto Leynes
 1932-33 Wenceslao Q. Vinzons
 1931-32 Manuel Sevilla
 1930-31 Enrique J. Corpus
 1929-30 Gregorio Lantin
 1928-29 Lorenzo Sumulong
 1927-28 Ramon Nolasco
 1926-27 Juan Chuidian
 1925-26 Eduardo R. Alvarado

 

Philippine Collegian Editorial Exam

The Philippine Collegian Editorial Exam is a competitive examination conducted to select the editor-in-chief of the Philippine Collegian. The examination comprises of the following fields: editorial writing (70%); news writing (20%); and layout and headline writing (10%). The exam is headed by the Board of Judges composed of the College of Mass Communication Dean, Dr. Elena E. Pernia, as ex-officio Chair, other members of the board shall be two faculty members and two student members selected by the Chancellor.

Philippine Collegian Rules

PCEE Form 1

PCEE Form 2

PHILIPPINE COLLEGIAN
2017-18 Sanny Boy Afable
 2016-17 Karen Ann A. Macalalad
 2014-16 Mary Joy T. Capistrano
 2013-14 Julian Inah G. Anunciacion
 2012-13 Ma. Katherine H. Elona
 2011-12 Marjohara Tucay
 2010-11 Pauline Gidget R. Estrella
 2009-10 Om Narayan Velasco
 2008-09 Larissa Mae Suarez
 2007-08 Jerrie M. Abella
 2006-07 Karl Castro
 2005-06 Juan Paolo Colet
 2004-05 Jayson Fajarda
 2003-04 Sherwin Mapanoo
 2002-03 Ellaine Beronio
 2001-02 Duke Bajenting
 2000-01 Herbert V. Ducena
 1999-2000 Seymour Sanchez
 1998-99 Jeanie Rose A. Bacong
 1997-98 Lourdes Gordolan
 1996-97 Voltaire Veneracion
 1995-96 Ibarra Gutierrez
 1994-95 Michael John C. Ac-ac
 1993-94 Bernard Cobarrubias
 1992-93 Pablo John Garcia, Jr.
 1991-92 Alexander Pabico
 1990-91 Francis Ronald R. Perez
 1989-90 Ruben Carranza
 1988-89 Jude H. Esguerra III
 1987-88 Ma. Christina A. Godinez
 1984-85 Benjamin I. Pimentel, Jr.
 1983-84 Raphael Perpetuo M. Lotilla
 1982-83 Napoleon J. Poblador
 1981-82 Roan I. Libarios
 1980-81 Roberto Z. Coloma
 1979-80 Ma. Lourdes C. Mangahas
 1978-79 Diwata A. Reyes
 1977-78 Alexander J. Poblador
 1976-77 Cosme D. Rosell
 1975-76 2. Abraham P. Sarmiento, Jr.
 1975-76 1. Diwa C. Ginigundo
 1974-75 Emmanuel F. Esguerra
 1972-74 Oscar G. Yabes
 1971-72 3. Teodoro D.Yabut, Jr.
 1971-72 2. Eduardo T. Gonzales
 1971-72 1. Reynaldo B. Vea
 1970-71 2. Antonio S. Tagamolila
 1970-71 1. Ernesto M. Valencia
 1969-70 Victor H. Madarang
 1968-69 2. Miriam P. Defensor
 1968-69 1. Nelson A. Navarro
 1967-68 3. Temario Rivera
 1967-68 2. Jaime J. Yambao
 1967-68 1. Agustin V. Que
 1966-67 Agustin V. Que
 1965-66 2. Ancheta K. Tan
 1965-66 1. Enrique Voltaire Garcia II
 1964-65 Salvador T. Carlota
 1963-64 Tristan Catindig
 1962-63 Angelito Imperio
 1961-62 2. Luis V. Teodoro, Jr.
 1961-62 1. Leandro Quisumbing
 1960-61 Angel Sto. Tomas
 1959-60 Andres Gatmaitan
 1958-59 2. Pacifico Agabin (Acting Ed)
 1958-59 1. Caesar I. Agnir
 1957-58 Homobono A. Adaza
 1956-57 Jose H. Y. Masakayan
 1955-56 Sabino Padilla, Jr.
 1954-55 Luis Q.U. Uranza, Jr.
 1953-54 Crispulo J. Icban, Jr.
 1952-53 Ignacio Debuque
 1951-52 Francisco Villanueva
 1950-51 Elmer A. Ordoñez
 1949-50 Augusto Caesar Espiritu
 1948-49 Leandro B. Perez
 1947-48 Mariano V. Ampil, Jr.
 1946-47 Juan M. Hagad
 1945-46 Troadio T. Quiazon, Jr.
 1944-45 none
 1943-44 none
 1942-43 Quintin Gomez
 1941-42 Delfin Garcia
 1940-41 Angel G. Baking
 1939-40 Renato Constantino
 1938-39 Alexander Sycip
 1937-38 Romeo S. Busuego
 1936-37 2. Carlos Faustino
 1936-37 1. Sinai C. Hamada
 1935-36 Fred Ruiz Castro
 1934-35 Armando J. Malay
 1933-34 Arturo M. Tolentino
 1932-33 Ambrosio Padilla
 1931-32 Wenceslao Q. Vinzons
 1930-31 Emerito Ramos
 1929-30 Teodoro Evangelista
 1928-29 2. Francisco Icasiano
 1928-29 1. Fortunato de Leon
 1927-28 Jacinto C. Borja
 1926-27 Celedonio P. Gloria
 1925-26 2. Cipriano D. Cid
 1925-26 1. Francisco Icasiano
 1924-25 Rafael Dinglasan
 1923-24 Francisco Capistrano
 1922-23 2. Paulino Ybañez
 1922-23 1. Jose Delgado
 2013-14 Julian Inah G. Anunciacion

COLLEGE FOLIO
 Victoriano Yamzon
 October 1910 – April 1911
 Maximo Kalaw
 August & October 1911
 Andres Rañola
 December 1911 – April 1912
 Proceso E. Sebastian
 August & October 1912
 Fernando Maramag
 November 1912 – April 1913

VARSITY NEWS
 1917-19 Carlos P. Romulo
 1919-20 Vicente N. Villamorel
 1921-22 Juan S. Reyes
 1922-23 Narciso Ramos

 

ANNOUNCEMENTS and NEWS